خبرگزاری آریاضرورت ایجاد پیوست رسانه‌ای برای طرح‌های دانشگاهی (خبرگزاری آریا، 87 روز پیش)
خبرگزاری آریاسامانه نظام بهره‌وری فرهنگی اجتماعی در آموزش عالی رونمایی شد (خبرگزاری آریا، 88 روز پیش)
خبرگزاری آریاباید رتبه کشور در پیچیدگی اقتصادی را با  افزایش تولید دانش بنیان افزایش دهیم (خبرگزاری آریا، 88 روز پیش)
خبرگزاری آریادو محصول فناورانه پارک علم و فناوری خراسان رضوی رونمایی شد (خبرگزاری آریا، 88 روز پیش)
خبرگزاری آریافناوری‌های پیشران توسعه می‌یابد (خبرگزاری آریا، 88 روز پیش)
خبرگزاری آریالزوم تشکیل شورای راهبردی در دانشگاه‌ها/ ضرورت حرکت به سمت سامانه‌ای کردن و سنجش موفقیت سند راهبردی (خبرگزاری آریا، 88 روز پیش)
خبرگزاری آریاایجاد بانک اطلاعاتی 600 بانوی نخبه (خبرگزاری آریا، 88 روز پیش)
خبرگزاری آریاطراحی علمی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فرهنگی-اجتماعی به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌ها (خبرگزاری آریا، 88 روز پیش)
خبرگزاری آریاضرورت مشارکت دادن نخبگان در تصمیم‌سازی در حاکمیت (خبرگزاری آریا، 88 روز پیش)
خبرگزاری آریامهم‌ترین مسئله در مدیریت بودجه، صرفه‌جویی است (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریانهایی‌شدن آیین‌نامه ارتقاء در شورای معین (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریاجذب دانشجویان بین‌الملل؛ مهم‌ترین گام تحقق مرجعیت علمی کشور (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریانشست شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریاافزایش سقف اعتبار حمایت از پژوهش‌های کاربردی تا چهار و نیم میلیارد تومان (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریادریافت گواهی اخلاق پژوهش پیش از شروع فرآیند تحقیق اجباری می‌شود (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریاراه‌اندازی زیست‌بوم نوآوری شرق کشور برای حل مسائل کشور (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریاانتخاب دانشجوی نمونه ملی از بین دانشجویان سرآمد (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریاتشکیل هیئت اندیشه‌ورز استانی شورای انقلاب فرهنگی، حلقه واسط شورا با جامعه نخبگانی در سراسر کشور است (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریاسی دانشگاه کشور به دانشگاه حکمت بنیان تبدیل می شوند (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
خبرگزاری آریابهره‌وری از طریق اصلاح نظام تدبیر و یا نفوذ فناوری و نوآوری انجام می‌شود (خبرگزاری آریا، 89 روز پیش)
 « قبلی    5    6    7    8    9   10   11    12    13    14    بعدی »   
Diskette Academy Loan