خبرگزاری مهرنانوبادی‌ها یک نوع بیماری چشم را درمان می کند (خبرگزاری مهر، 21 روز پیش)
خبرگزاری مهرراه اندازی بزرگترین آزمایشگاه ملی هوش مصنوعی (خبرگزاری مهر، 21 روز پیش)
خبرگزاری مهرانتشار اپ جدید در فروشگاههای اپ چینی سخت تر می شود (خبرگزاری مهر، 21 روز پیش)
خبرگزاری مهراسپیس ایکس فضانوردان کرو۶ را به زمین برگرداند (خبرگزاری مهر، 21 روز پیش)
خبرگزاری مهرفصل جدید تحول در «اقتصادِ دانش بنیان» آغاز شد (خبرگزاری مهر، 21 روز پیش)
خبرگزاری آریانشست هم‌اندیشی رئیس دانشگاه ایلام و رئیس دانشگاه یزد برگزار شد (خبرگزاری آریا، 21 روز پیش)
خبرگزاری مهرتوسعه پروژه کیسه جمع آوری زباله فضایی با بودجه ناسا (خبرگزاری مهر، 22 روز پیش)
خبرگزاری مهرحمایت ستاد هوش مصنوعی از طرح‌های توسعه فناوری‌های نوظهور (خبرگزاری مهر، 22 روز پیش)
خبرگزاری مهرایرانسل و بانک ملت بر گسترش همکاری‌ها تأکید کردند (خبرگزاری مهر، 22 روز پیش)
خبرگزاری مهرارائه الحاقیه چهار ماده‌ای هوش مصنوعی در قانون برنامه هفتم (خبرگزاری مهر، 22 روز پیش)
خبرگزاری مهراعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی فناوری‌های پیشرفته چین (خبرگزاری مهر، 22 روز پیش)
خبرگزاری مهرایجاد مرکز تحقیقات هوش مصنوعی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد (خبرگزاری مهر، 22 روز پیش)
خبرگزاری آریارئیس دانشگاه تبریز: ISC یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است (خبرگزاری آریا، 22 روز پیش)
خبرگزاری آریاوجود دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موهبتی برای استان گلستان (خبرگزاری آریا، 22 روز پیش)
خبرگزاری آریابازدید معاونت پژوهشی وزارت عتف از مجتمع آموزش عالی اسفراین (خبرگزاری آریا، 22 روز پیش)
خبرگزاری آریادو شرکت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دانش‌بنیان شدند (خبرگزاری آریا، 22 روز پیش)
خبرگزاری آریادست‌یابی به فناوری تعیین جنسیت دام‌ها پیش از لقاح در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (خبرگزاری آریا، 22 روز پیش)
خبرگزاری آریافارغ التحصیلی اولین دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (خبرگزاری آریا، 22 روز پیش)
خبرگزاری آریادانشگاهیان نقش مهمی در روایت تلاش‌های دولت در حوزه‌های علم و فناوری دارند (خبرگزاری آریا، 22 روز پیش)
خبرگزاری آریامراکز مشاوره نمونه و برتر دانشگاه‌ها معرفی شدند (خبرگزاری آریا، 22 روز پیش)
 « قبلی    13    14    15    16    17   18   19    20    21    22    بعدی »   
Check Diskette AccPlusServer