خبرگزاری آریاپژوهشگران برتر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در سال 1402 معرفی و تقدیر شدند (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریادو آزمایشگاه ترمودینامیک و مقاومت مصالح دانشگاه میبد به بهره‌برداری رسید (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریااز پژوهشگران برتر دانشگاه اردکان تجلیل شد (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریامدرسه ملی انتخابات در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاانعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌ علمی و تکنولوژی بین دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه علوم زیستی لوبلین لهستان (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاآئین تجلیل از پژوهشگران برتر پژوهشگاه زابل برگزار شد (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاآزمایشگاه خاک‌شناسی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان معتمد محیط‌زیست شد (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاانعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گیلان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاثبت اختراع دستگاه پیرولیز لاستیک‌های فرسوده با استفاده از سیستم گرمایش القایی (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاپروژه «شاهین هیبرید» در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با موفقیت به پایان رسید (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاانعقاد تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری هایتک با مخابرات استان کرمان (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاارتباط انجمن‌های علمی با فرهنگستان علوم برقرار شود (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاارتباط انجمن‌های علمی با مجموعه‌های فناوری کشور از گذشته باید بهتر شود (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های فناور حوزه آی‌تی مستقر در پارک علم و فناوری گلستان بازدید کرد (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریابرقراری میز ارتباطات مردمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور معاون وزیر علوم (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریااختصاص 263 میلیارد تومان اعتبار به آموزش عالی استان گلستان (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاسیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاراه‌اندازی «جایزه کیفیت آموزش عالی» در دانشگاه تهران (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریادانشگاهیان آماده ارائه الگوهای لازم برای ناترازی مصرف بنزین به دولت هستند (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
خبرگزاری آریاتغییر جذب دانشجویان ممتاز به پژوهشگران دوره پسادکتری/ الزام سازمان برنامه بودجه برای تهیه آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها (خبرگزاری آریا، 70 روز پیش)
 « قبلی    31    32    33    34    35   36   37    38    39    40    بعدی »   
AccountingPlus Loan GameClub