خبرگزاری آریاامضای تفاهم‌نام? همکاری میان دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا (خبرگزاری آریا، 83 روز پیش)
خبرگزاری آریانظام سازمان اداری استخدامی به دنبال جذب نخبگان است (خبرگزاری آریا، 83 روز پیش)
خبرگزاری آریاسی و نهمین رویداد ایده پارک در شهرستان فامنین برگزار می‌شود (خبرگزاری آریا، 83 روز پیش)
خبرگزاری آریاامتیاز بنیاد ملی نخبگان، شامل جشنواره و طرح‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز می‌شود (خبرگزاری آریا، 83 روز پیش)
خبرگزاری آریاپارک علم و فناوری خلیج فارس و شرکت گاز استان بوشهر تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریااستفاده از پسماند کشاورزی به عنوان مواد لیگنوسلولزی برای تولید فیلم‌های کامپوزیتی زیستی (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریااستفاده 1000 نفر از ظرفیت فرصت مطالعاتی صنعتی (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریادانشجویان برای مشارکت پرشور در انتخابات نقش‌آفرینی کنند (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریانگاه دولت سیزدهم، حل چالش‌های کشور با استفاده از ظرفیت‌ دانشمندان داخلی است (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریانظام صنعتی باید در کلان‌رویکرد حکمرانی با نظام اقتصادی هماهنگ و همسان شود (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریاتبدیل 11 هزار مسئله به راهکار توسط دانشگاه‌ها در سال گذشته (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریاآموزش سالانه 300 هزار دانشجو در مراکز مهارت‌آموزی/ تقویت دوره‌های پسادکتری در 4 سطح (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریاشیب تند پیشرفت علمی‌پژوهشی ایران در 20 سال به روایت آمار (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریابرگزاری نشست مدیر کل صدا و سیما خراسان رضوی با تشکل‌های دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریااستاندار خراسان رضوی با دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و گفتگو کرد (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریاحضور رئیس دانشگاه مازندران در کنفرانس سالانه روسای دانشگاه‌های جهان در چین (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریارئیس دانشگاه مازندران با سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین دیدار کرد (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریاآذر؛ ماه تجلیل از پژوهشگران و فناوران (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریابرگزاری یادواره شهدای دانشجوی مراغه و کنگره ملی 10هزار شهید آذربایجان شرقی در دانشگاه مراغه (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
خبرگزاری آریادانشگاه و دانشجویان در علم و فرهنگ کشور به عنوان نقطه تحول تاریخی شناخته می‌شوند (خبرگزاری آریا، 84 روز پیش)
 « قبلی    43    44    45    46    47   48   49    50    51    52    بعدی »   
Taxpayer Salary Coin