temp TKPSACo


نرم افزار دستگاه کنترل دما
این دستگاه برای کنترل دمای آب سرد خروجی با استفاده از کنترل دبی آب گرم ورودی بکار می رود. دستگاه بصورتی طراحی شده است که تبادل گرما از طریق جریان همرفتی صورت پذیرد و تداخلی بین آب گرم و سرد وجود نداشته باشد. تنظیم دمای آب سرد خروجی بوسیله کم و زیاد کردن جریان آب گرم (Valve) اصورت می‌گیرد.

tc1

کنترل دستگاه توسط نرم‌افزار انجام می‌پذیرد. نرم‌افزار دارای 2 حالت کنترل دستی و اتوماتیک می‌باشد. در کنترل دستی، کاربر می تواند پمپ‌های آب سرد و گرم را روشن و خاموش کرده و درصد باز بودن شیر Valve را تعیین کند. در کنترل اتوماتیک، کنترل تماما توسط نرم‌افزار و درصد باز بودن شیر Valve بوسیله کنترلر PID و با استفاده از مقادیر پارامترهایی که توسط کاربر وارد شده، انجام می‌پذیرد. دستگاه قابلیت تغییر نوع کنترل در حین اجرا را داراست.
در هر لحظه مقادیر دمای بخش‌های مختلف دستگاه (آب سرد ورودی، آب سرد خروجی، آب مخزن، آب گرم ورودی، آب گرم خروجی) ذخیره شده و در گراف نشان داده می شوند و درصد باز بودن شیر آب گرم نیز در گراف جداگانه ترسیم می شود و می‌توان مقادیر گراف را به اکسل انتقال داد.

tc2

طراح: شرکت تبریز کیمیا پویا صنعت آذر
طراحی برد کنترلی و برنامه نویسی: شرکت آسان سیستم مبنا

سال تولید نرم افزار:

1393


بازگشت
AccServer Guard Salary