نرم افزار مدیریت بانک های اطلاعاتی نرم افزاری برای جمع آوری و گزارش گیری، از بانک های اطلاعاتی اسناد، همکاران، فناوری، قطب علمی، پارک های علم و فناوری و شرکت ها می باشد.
این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که می توان بانک های اطلاعاتی را در چندین کامپیوتر جمع آوری کرد و سپس از طریق "ارسال و دریافت اطلاعات" بانک ها را در یک سیستم ترکیب کرد. از دیگر امکانات این نرم افزار می توان به لیست کاربران و سطح دسترسی آنها، جستجو و گزارشات بانک های اطلاعاتی اشاره کرد.قسمت های نرم افزار مدیریت بانک های اطلاعاتی:

• تعاریف
o بانک اسناد
o بانک همکاران
o بانک فناوری
o بانک قطب علمی
o بانک پارک های علم و فناوری
o بانک شرکت ها
• تنظیمات
o انواع سند
o انواع وضعیت
o طبقه بندی حفاظتی
o لیست زبان ها
o انواع جنس سند
o لیست کاربران
• ارسال اطلاعات
o بانک اسناد
o بانک همکاران
o بانک فناوری
o بانک قطب علمی
o بانک پارک های علم و فناوری
o بانک شرکت ها
• دریافت اطلاعات
o بانک اسناد
o بانک همکاران
o بانک فناوری
o بانک قطب علمی
o بانک پارک های علم و فناوری
o بانک شرکت ها
• جستجو
o جستجوی
o جستجوی پیشرفته
• گزارشات
o بانک اسناد
o بانک همکاران
o بانک فناوری
o بانک قطب علمی
o بانک پارک های علم و فناوری
o بانک شرکت ها
سال تولید نرم افزار:

1390

تکنولوژی های بکار رفته:

Microsoft Visual C#.NET
Microsoft SQL Server
Microsoft Excel


بازگشت
Charge Club Taxpayer