نرم افزار ره نگاشت مواد فلزی نرم افزاری برای جمع آوری، گزارش گیری، رسم نمودار، رسم نقشه راه و ... از بانک اطلاعاتی مواد فلزی می باشد. این نرم افزار سیستمی برای تولید بانک اطلاعاتی از مواد فلزی ارائه می دهد طوری که کاربر نرم افزار بتواند به راحتی اطلاعات مربوط به فلز مورد نظر خود را ذخیره و جستجو کند، همچنین داده های مربوط به فناوری ها، مشتری ها و منابع از قبیل زیرساخت، نیروی انسانی و اعتبار در این نرم افزار قابل ثبت است.
ابن سیستم با استفاده از اطلاعات ثبت شده گزارش نقشه راه از مواد فلزی تولید می کند. همچنین گزارشات و نمودارهای متنوعی با توجه به نیاز کاربر در این برنامه تعبیه شده است. از دیگر امکانات مهم نرم افزار می توان به لیست کاربران و سطح دسترسی آنها اشاره کرد.قسمت های اصلی نرم افزار ره نگاشت مواد فلزی:

• طبقه بندی محصولات مواد فلزی
o ثبت مواد فلزی
o جستجو
• تعاریف
o لیست مشتری ها
o لیست راهبردهای بومی سازی
o لیست وضعیت های بومی سازی
o لیست کاربران
• محصولات
o ثبت فناوری
o ثبت مشتری
o ثبت منابع (زیرساخت، نیروی انسانی و اعتبار)
• گزارشات
o گزارش داده ها
o گزارش نقشه راه
o گزارش نقشه راه فناوری ها
o گزارش نقشه راه منابع
• نمودارها
o نمودار وضعیت بومی سازی
o نمودار اعتبار

سایر بخش های نرم افزار ره نگاشت مواد فلزی:

• دریافت اطلاعات
• تنظیمات
o تنظیمات روش های اکتساب
o تنظیمات واحدهای مبلغ
• پشتیبانی
o تهیه پشتیبان
o بازیابی پشتیبان


سال تولید نرم افزار:

1389
1390
1391


تکنولوژی های بکار رفته:

Microsoft Visual C#.NET
Microsoft SQL Server
Microsoft Excel
HTML


بازگشت
InvServer AccountingPlus Finance