خبرگزاری مهرهفتمین دوره مسابقات چالش‌های فناوری اطلاعات برگزار می شود (خبرگزاری مهر، 1 ساعت پیش)
خبرگزاری مهرفروش خودروهای فورد به علت نقض حق اختراع در آلمان ممنوع شد (خبرگزاری مهر، 1 ساعت پیش)
خبرگزاری مهرارتباط مستقیم ماهواره‌های نظامی با لیزر (خبرگزاری مهر، 1 ساعت پیش)
خبرگزاری مهرکشور ایران در تولید دانش رتبه نخست منطقه را دارد (خبرگزاری مهر، 1 ساعت پیش)
خبرگزاری مهرتحقق حمکرانی هوشمند نیازمند تعامل با شرکت های دانش بنیان است (خبرگزاری مهر، 1 ساعت پیش)
خبرگزاری مهرتولید خودروی برقی و باتری در آمریکا با سرمایه کم‌سابقه هیوندای (خبرگزاری مهر، 1 ساعت پیش)
خبرگزاری مهربهبود تصویربرداری پزشکی با نرم افزار طراحی شده توسط محققان کشور (خبرگزاری مهر، 1 ساعت پیش)
خبرگزاری آریافیس بوک به دلیل نشر تبلیغات پوتین رئیس جمهور روسیه مورد انتقاد قرار گرفت (خبرگزاری آریا، 3 ساعت پیش)
خبرگزاری آریاکِشت در شوره‌زار با توسعه فناوری شورورزی (خبرگزاری آریا، 3 ساعت پیش)
خبرگزاری آریاهدیه کارآفرینانه رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به کارآفرین معلول (خبرگزاری آریا، 3 ساعت پیش)
خبرگزاری آریاافزایش دقت تصویربرداری با میکروسکوپ (خبرگزاری آریا، 3 ساعت پیش)
خبرگزاری آریانقش کلیدی فیزیوتراپیست‌ها در توانبخشی و بازتوانی بیماران (خبرگزاری آریا، 3 ساعت پیش)
خبرگزاری آریادانشگاه آزاد بزرگترین زیر ساخت علم و فناوری در غرب آسیا (خبرگزاری آریا، 3 ساعت پیش)
خبرگزاری آریااهدای عضو بیمار مرگ مغزی 8 نفر را زنده می‌کند (خبرگزاری آریا، 3 ساعت پیش)
خبرگزاری آریافرایند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان ارتقا می‌یابد (خبرگزاری آریا، 3 ساعت پیش)
خبرگزاری مهرورود شرکت‌های دانش‌بنیان به نظام اداری کشور نوعی کارآفرینی است (خبرگزاری مهر، 5 ساعت پیش)
خبرگزاری مهرمشکلات برگزاری مناقصات حوزه ICT در حضور زارع پور تشریح شد (خبرگزاری مهر، 5 ساعت پیش)
خبرگزاری مهرلزوم ایجاد نگرش نوین اجرایی در توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات (خبرگزاری مهر، 5 ساعت پیش)
خبرگزاری آریاتعامل بین‌رشته‌ای میان محققان علوم شناختی درحال توسعه (خبرگزاری آریا، 6 ساعت پیش)
خبرگزاری آریاطراحی 18 راهکار بومی برای ارتقاء حمل‌ونقل عمومی کشور (خبرگزاری آریا، 6 ساعت پیش)
1   2    3    4    5    6    7    8    9    10    بعدی »   
Guard Factor Coin