خبرگزاری آریابرگزاری همایش ملی "چشم‌انداز هویت در ایران عصر جدید؛ چالش‌ها و راهبردها " (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریادبیران کانون‌های علمی و فرهنگی ایثار باید جریان‌ساز و گفتمان‌ساز باشند (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریافرهنگ جهاد و مقاومت، فرهنگ آزادیخواهی، استقلال‌طلبی و عدالت‌خواهی است (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاشهید الداغی اسطوره غیرت در عصر تهاجم فرهنگی است (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاکشور نیازمند مسئله‌یابی، ارائه راه حل و آینده پژوهشی است (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاحل معظل دو شرکت صنعتی بزرگ استان لرستان، توسط اعضای هئیت علمی دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریادبیر شبکه نانو فناوری کشورهای اسلامی منصوب شد (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریارویکرد اداره کل امور شاهد و ایثارگران توانمندسازی و مهارت‌افزایی دانشجویان شاهد و ایثارگر است (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریارویکرد اداره شاهد و امور ایثارگران‌ توانمندسازی و مهارت‌افزایی دانشجویان شاهد و ایثارگر است (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریابیش از 18 میلیارد تومان مجموع قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه در سال 1402 است (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاراه‌اندازی مرکز تحقیقات مجتمع پتروشیمی کارون (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاافزایش رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاموافقت با ایجاد و فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه بیرجند (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریارویداد «دانشگاه و درهای باز» در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاایجاد رشته حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در دانشگاه‌های کشور (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاگسترش همکاری‌های دانشگاه صنعتی سهند و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (خبرگزاری آریا، 145 روز پیش)
خبرگزاری آریاجلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد (خبرگزاری آریا، 146 روز پیش)
خبرگزاری آریاباشگاه دانش‌آموزی دانشگاه علامه‌طباطبائی راه‌اندازی شد (خبرگزاری آریا، 146 روز پیش)
خبرگزاری آریادانشگاه‌ها برای افزایش نشاط فرهنگی، سیاسی هم‌افزایی داشته باشند (خبرگزاری آریا، 146 روز پیش)
 « قبلی    52    53    54    55    56   57   58    59    60    61    بعدی »   
Accounting AccountingPlus Diskette