خبرگزاری مهربرچسب‌های ضد جعلی مبتنی بر الماس طراحی شد (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهربا نانوذرات حاوی RNA سرطان در موش‌ها به خوبی کنترل شد (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهرهوش مصنوعی پاندمی بعدی را هشدار می دهد (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهرمرکز مشترک نوآوری و فناوری ایران – ونزوئلا راه اندازی می شود (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری آریاآیین نکوداشت میرزا نورالله عمان سامانی شاعر حماسه و عرفان حسینی برگزار شد (خبرگزاری آریا، 49 روز پیش)
خبرگزاری آریااندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان لرستان در دانشگاه لرستان افتتاح شد (خبرگزاری آریا، 49 روز پیش)
خبرگزاری آریااندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان لرستان در دانشگاه لرستان افتتاح ش (خبرگزاری آریا، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهراینترنت خبرنگاران مانند سال‌های گذشته فعال می‌شود (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهرحذف کاغذ از مسیر ارائه خدمات دستگاه های دولتی (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری آریامبارزه ایلان ماسک و زاکربرگ در قفس به طور زنده پخش می‌شود (خبرگزاری آریا، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهرسبد غذایی با پروژه فناورانه جهادی بهبود می‌یابد (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهرتوسعه فناوری و تجاری سازی داروهای سرطان و بیماری‌های ایمنی (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهرانتشار یازدهمین استاندارد بین‌المللی نانو با سرپرستی ایران (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهرتصاحب جایگاه سوم مسابقات دانش مغز آمریکا توسط نماینده ایران (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری مهربرنامه ملی توسعه هوش مصنوعی به زودی آغاز می‌شود (خبرگزاری مهر، 49 روز پیش)
خبرگزاری آریامعرفی بهترین دانشگاه‌های دنیا برای سال 2024 (خبرگزاری آریا، 50 روز پیش)
خبرگزاری آریادانشمندان مولکولی ساختند که می‌تواند انقلابی در درمان سرطان ایجاد کند (خبرگزاری آریا، 50 روز پیش)
خبرگزاری آریاتغییرات اقلیمی تابستان 2023 را برای 80 درصد جمعیت روی زمین گرم‌تر کرد (خبرگزاری آریا، 50 روز پیش)
خبرگزاری آریابیکار شدن انسان ها با ظهور هوش مصنوعی حقیقت دارد (خبرگزاری آریا، 50 روز پیش)
خبرگزاری آریاپدر هوش مصنوعی از پیشرفت خطرناک AI می‌گوید (خبرگزاری آریا، 50 روز پیش)
 « قبلی    53    54    55    56    57   58   59    60    61    62    بعدی »   
Diskette Bourse Inventory